Vegansk for dyrene, miljøet og dig selv

Hvorfor anbefaler OASA vegansk? For dyrene, for miljøet og mennesker!

Vegansk for dyrene, miljøet og dig selv

Hvorfor anbefaler OASA vegansk? For dyrene, for miljøet og mennesker!

At leve vegansk betyder at man bevidst undgår at påføre andre levende væsner lidelse, hvis man på nogen måde kan undgå det, altså: hvis det ikke er nødvendigt.

Det lyder ikke slet ikke så fremmede for os vel?

I vores civiliserede samfundskultur ligger der en naturlig accept af, at vold og tvang er forkert og at almindelige gode mennesker ikke påfører andre skade; eller ønsker at gøre det. Dog findes der i dag markante forskelle omkring, HVAD vi anser for at være vold, når det kommer til andre arter end dem vi selv er eller deler hjem med. Og her opstår de meget aktuelle diskussioner som rør sig alle vegne i dag.

For en veganer er der ikke forskel på en gris og en hund

Deres bevidsthed, intelligens og evne til at føle glæde og lidelse er den samme som vores. Og videnskaben er enig i denne betragtning.Dyr er bevidste væsner med evne til at tænke og føle lige som os.

Om med den erkendelse følger tanken: Er det så ok at tvinge grisen, koen, fisken eller kyllingen til et liv i lidelse og død; når vi ikke vil gøre det ved vores hund og kat?

OASA taler for alle dyr, så vi mener, at det er den mest hensigtsmæssige udvikling for os som moderne mennesker at anerkende dyr som værdige væsner til et liv uden lidelse påført af mennesker, såfremt det ikke er nødvendigt; og derfor leve vegansk.

Kan mennesker leve uden at spise dyr?

Ja, det kan de.

Alle livsnødvendige næringsstoffer til at opretholde et sundt liv er at finde i plantekost. Spis varieret, informer dig om indholdet i hvad du spiser, så skal det nok gå fint. Faktisk mere end fint! Du vil leve et sundere liv… men mere om det lidt senere…

Først lad os tale om hvorfor et vegansk valg er et godt valg FOR DYRENE:

 • Hvert år slagtes 56 milliarder landbrugsdyr.
 • Køer, grise, får, kyllinger, kalkuner m.m opdrættes alene med det formål at blive slagtet og fodret til andre dyr og mennesker.
 • Disse dyr lever liv som fra fødsel til død tjener et økonomisk formål for opdrætterne.
 • Hvert kg kød er penge; og der er derfor ikke tid eller plads til at sikre at hvert dyr lever et liv hvor der tages hensyn til dyrets eget grundlæggende behov. Hverken for omgivelser, omsorg, eller føde.
 • Det er landmanden der bestemmer hvad der er nødvendigt og det regnestykke tager udgangspunkt i indtjening, ikke de individuelle dyrs behov.

Dette er en virkelighed der betyder, at dyrene lever et afkortet liv i massiv lidelse.

De fleste af dem lever på så lidt plads at de knap kan vende sig; dette udelukker muligheden for enhver naturlig adfærd. Leg, nysgerrighed, social samvær med andre dyr, evnen til at trække sig er udelukket.

De bliver alvorligt syge, får fysiske skader, og mange af dem dør af de skrækkelige forhold, før de overhovedet når slagtealderen. Vejen til slagterierne er forbundet med angst og smerte.

56 milliarder dyr er fuldstændig underlagt menneskers vilje og behandles som produkter, i stedet for de følende, intelligente væsner som de er. Fordi vi spiser kød, æg og mejeri produkter.

Hvad kan du gøre?

 • Minimer dine køb af varer som er pakket ind i plastikemballage. Træf et bevidst valg om at undgå det hvor end du kan.
 • Medbring stof poser når du skal ud og handle
 • Købe genanvendelige sugerør af glas/stål
 • Sig nej til ikke nedbrydeligt engangsservice
 • Når du er i besiddelse af plastik, så forpligt dig til at få det kasseret ordentlig og så hvidt muligt sorteret.
 • Kontakt producenterne af dine varer og gør dem opmærksom på, at du er utilfreds med at de benytter sig af plastik emballage. Kan emballage ikke undgås, så kræv at de skifter over til en type af bio nedbrydeligt materiale.
 • Når du går tur på stranden, så saml det plastik op du ser og kasser det ordentlig i en skraldespand.

Dyrene har brug for din hjælp

OASA er en NON-PROFIT organisation og består udelukkende af frivillige. Hver en donation går ubeskåret og direkte til dem, der har behov for det – dyrene.

Dyrene har brug for din hjælp

OASA er en NON-PROFIT organisation og består udelukkende af frivillige. Hver en donation går ubeskåret og direkte til dem, der har behov for det – dyrene.